Analiza Kolorystyczna

Funkcje estetyczne i psychologiczne barw dostrzegane są coraz silniej nie tylko w sztuce i działaniach artystycznych ale i w codziennym życiu. Widzialność i czytelność barw to cechy z powodzeniem wykorzystywane w reklamie, produkcji przedmiotów codziennego użytku czy odzieży. Coraz większą uwagę przywiązuje się do właściwości kolorów oraz ich oddziaływania na psychikę.

Kolory oddziałują na nas w każdym momencie życia. Świadomość ich wszechobecnego wpływu, pozwala wykorzystać tę potężną siłę do poprawy zdrowia, witalności a także wizerunku (wyglądu zewnętrznego).

Trudno przecenić jak ważnym dla uzyskania harmonii i piękna jest właściwy dobór kolorystyczny ubioru, makijażu, dodatków, jak ważny jest w kreowaniu własnego wyglądu, podkreślaniu osobowości.

Światem koloru rządzą liczne reguły zdefiniowane przez estetów, fizyków i psychologów. Na ich podstawie tworzone są metody pomiaru kolorytu człowieka znane od pewnego czasu jako metody analizy kolorystycznej. Tak więc analiza kolorystyczna to skomplikowane studium barw dotyczące każdego indywidualnie.

Spotkanie poświęcone analizie kolorystycznej składa się z kilku etapów:

Należy pamiętać także, że do przeprowadzenia doskonałej analizy kolorystycznej potrzebne są jeszcze określone warunku:

Na taką właśnie analizę kolorystyczną zapraszam do Akademii Stylu.